Bilder från naturen i och omkring Nora.

Att upptäcka Nora

Invaggat norr om Kilsbergen, bland sjöar och storskog ligger Nora med sin långa historia. Sedan våren 2016 den mysiga trästaden och naturen runt den utgångspunkt för mitt bildskapande. Efter flera år i Jämtland med odlingslandskapet och fjällen som kuliss erbjuds här något helt annat, något som antagligen kommer att påverka vilka bilder jag skapar. Landskapet är pittoresk men ändå urbant, här finns en lång historia av gruvdrift och industrialisering. Idag är kulturlivet starkt i det som en gång var hjärtat i svensk ekonomi. Landskapet är Västmanland, länet är Örebro men främst är nog bygden känd som Bergslagen.

Här hittar du bilder från staden, naturen och byarna runt omkring.

Ta även på samlingssidan Natur och kultur i Nora.


Höst i blåbärssnåret. Foto: ©Björn Dahlfors

Höst vid Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

Fasad i trästaden. Foto: ©Björn Dahlfors

Musselskal, Vikern. Foto: ©Björn Dahlfors

Vid strandpromenaden i Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Dammen i Born. Foto: ©Björn Dahlfors

Villa vid Hagbyån. Foto: ©Björn Dahlfors

En kombination av vattnets och kamerans rörelse, en bild som speglar en omvälvande vår. Foto: ©Björn Dahlfors

Motljus i skogen. Foto: ©Björn Dahlfors

Putsen på väggarna faller av och lättbetongen blottas. Striberg, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Växtlighet längs strandpromenaden. Foto: ©Björn Dahlfors

Rötter. Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Brusande vatten, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

På bangården i Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Pil vid Norasjöns strand, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Nora stationshus i vinterskrud. Foto: ©Björn Dahlfors

Ovädersvarning, Norasjön, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Trollskog på båda sidor av Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

En närbild på den av mossa övervuxna stubben. Foto: ©Björn Dahlfors

Vattentornet är en av Noras två uppstickare. Foto: ©Björn Dahlfors

Förtöjd, Norasjön, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Ljung. Foto: ©Björn Dahlfors

Matt ormbunke. Foto: ©Björn Dahlfors

Nora kyrka. Foto: @Björn Dahlfors

Stenar, Vikern. Foto: ©Björn Dahlfors

Myr. Foto: ©Björn Dahlfors

Medströms, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

När gruvan stängde 1967 låg produktionen på 250000 ton. Striberg, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Bäckfåra. Foto: ©Björn Dahlfors

Vattentorn, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Ånglok, Järle. Foto: ©Björn Dahlfors

Ånglok på Nora station, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Ånglok. Foto: ©Björn Dahlfors

Ånglok. Foto: ©Björn Dahlfors

Hjul. Foto: ©Björn Dahlfors

Träd vid Norasjön en vinterdag. Foto: ©Björn Dahlfors

Ett stenhus i trästaden. Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Nästan som en djungel i skogen vid Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

Vasskrona på Norasjön. Foto: ©Björn Dahlfors

Det växer små björkar på de gamla huskropparna. Striberg, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Gatlykta. Foto: ©Björn Dahlfors

Trädstam i kvällsljus. Foto: ©Björn Dahlfors

Trädstammar som mossan växer upp längs. Foto: ©Björn Dahlfors

Grästuva i myrlandskapet, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Lusthus. Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Vass på Norasjöns is. Foto: ©Björn Dahlfors

Ett spännande förfall, tänk att naturen sakta bryter ner de gamla byggnaderna. Striberg, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Båt förtöjd i Norasjön, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Noras vackra station. Foto: ©Björn Dahlfors

Avkapad. Foto: ©Björn Dahlfors

Vattnets form, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Telefonkiosk, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Anrikningsverket vid Carls schakt. Foto: @Björn Dahlfors

Rötter och avbrutna grenar. Foto: ©Björn Dahlfors

Blomstrande kvarter. Foto: ©Björn Dahlfors

Den ravinliknande dalgången med murken ved och stubbar täckta av mossa. Foto: ©Björn Dahlfors

Myrens färger och former. Foto: @Björn Dahlfors

Vasstrån, Vikern. Foto: ©Björn Dahlfors

Fantastiska former att arbeta med som fotograf. Striberg, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Vattendelare, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Tre strandskick, Vikern. Foto: ©Björn Dahlfors

Carls schakt var hjärtat i gruvverksamheten kring Striberg utanför Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Trähus i trästaden Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Vasstrån på Norasjöns is. Foto: ©Björn Dahlfors

Kraft. Foto: ©Björn Dahlfors

Träd. Foto: ©Björn Dahlfors

Skuggspel. Foto: ©Björn Dahlfors

Dammen i Born. Foto: ©Björn Dahlfors

Bäckfåra. Foto: ©Björn Dahlfors