Naturen vid Järleån

Att återkomma är att återupptäcka. En plats utanför Nora som verkligen fått mig att vilja återkomma är Långforsen i Järleån. Här finns så mycket spännande natur på en väldigt begränsad yta. Förutom det brusande vattnet så finns gammelskog och betad ängsmark som sluttar ner mot Järleån. Ån rinner genom raviner och ett gammalt brukslandskap. Hela naturreservatet är lättillgänglig tack vare stigar, skyltning, spänger och många parkeringsplatser. 

Här i galleriet kan du bläddra bland mina bilder från Järleåns naturreservat.

Varje bild går att förstora genom att trycka på förstoringsglaset, vill du dela bilden i sociala medier eller kommentera en bild så klicka på den lilla länksymbolen för att öppna bilden på en egen sida. Har du förstorat en bild kan du enkelt navigera till nästa genom piltangenterna.

 


Den torra åfåran. Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Tickor. Foto: ©Björn Dahlfors

Härliga Järleån i höstskrud. Foto: ©Björn Dahlfors

Järleån motströms. Foto: ©Björn Dahlfors

Vattendelare, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Rötter. Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Matt ormbunke. Foto: ©Björn Dahlfors

En åfåra längs Långforsen. Foto: Foto: ©Björn Dahlfors

Trädstammar som mossan växer upp längs. Foto: ©Björn Dahlfors

En närbild på den av mossa övervuxna stubben. Foto: ©Björn Dahlfors

Nästan som en djungel i skogen vid Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

Trollskog på båda sidor av Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

I den fuktiga miljön intill Järleån växer mossan över både stubbar och stenar. Foto: ©Björn Dahlfors

I den döda veden finns det gott om liv för insekter och andra nyttogörare. Foto: ©Björn Dahlfors

En torrlagd bäckfåra som väntar på vårfloden. Foto: ©Björn Dahlfors

Medströms, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Järleåns mossbeklädda stenar. Foto: ©Björn Dahlfors

Brusande vatten, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Mossbeklädda stenar och forsande vatten, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Bäcken rinner genom ett trollskt landskap. Foto: ©Björn Dahlfors

Den ravinliknande dalgången med murken ved och stubbar täckta av mossa. Foto: ©Björn Dahlfors

Vattnets form, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors