Naturen vid Järleån

Att återkomma är att återupptäcka, så inleddes min passion för Järleån, den brusande Långforsen blev under mitt första år i Nora Kommun regelbundet besökt av mig. Nu bor jag granne med naturreservatet och kan följa årstider komma och gå. Här finns så mycket spännande natur på en väldigt begränsad yta. Ån är skyddad från det att den tömmer Norasjön och hela vägen ner till Järle Stad. Ån rinner och forsar genom ett landskap med gammelskog, betad ängsmark, gamla bruksmiljöer, djur och djupa raviner. Hela naturreservatet är lättillgänglig tack vare stigar, skyltning, spänger och många parkeringsplatser.

Här i galleriet kan du bläddra bland mina bilder från Järleåns naturreservat.

Varje bild går att förstora genom att trycka på förstoringsglaset, vill du dela bilden i sociala medier eller kommentera en bild så klicka på den lilla länksymbolen för att öppna bilden på en egen sida. Har du förstorat en bild kan du enkelt navigera till nästa genom piltangenterna.

 


Höst vid Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

Isklädd sten i forsen. Foto: ©Björn Dahlfors

Kväll vid Järleån, Hammarby. Foto: ©Björn Dahlfors

Den torra åfåran. Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Tickor. Foto: ©Björn Dahlfors

Järleån motströms. Foto: ©Björn Dahlfors

Vattendelare, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Järleån i blåtimmen. Foto: ©Björn Dahlfors

Kanot vid Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

Rötter. Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Matt ormbunke. Foto: ©Björn Dahlfors

En åfåra längs Långforsen. Foto: Foto: ©Björn Dahlfors

Trädstammar som mossan växer upp längs. Foto: ©Björn Dahlfors

En närbild på den av mossa övervuxna stubben. Foto: ©Björn Dahlfors

Nästan som en djungel i skogen vid Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

Ängsmark. Foto: ©Björn Dahlfors

Maskros. Foto: ©Björn Dahlfors

Trollskog på båda sidor av Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

I den fuktiga miljön intill Järleån växer mossan över både stubbar och stenar. Foto: ©Björn Dahlfors

Hundkäx vid Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

I den döda veden finns det gott om liv för insekter och andra nyttogörare. Foto: ©Björn Dahlfors

En torrlagd bäckfåra som väntar på vårfloden. Foto: ©Björn Dahlfors

Medströms, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Detaljer i forsen. Foto: ©Björn Dahlfors

Järleåns mossbeklädda stenar. Foto: ©Björn Dahlfors

Mossbeklädda stenar och forsande vatten, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Bäcken rinner genom ett trollskt landskap. Foto: ©Björn Dahlfors

Den ravinliknande dalgången med murken ved och stubbar täckta av mossa. Foto: ©Björn Dahlfors

Vattnets form, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Kväll vid Hammarby, Järleån. Foto: ©Björn Dahlfors

Blomsterprakt, blå och vita blåklockor. Foto: ©Björn Dahlfors

Mönster av en kotte. Foto: ©Björn Dahlfors

Hav av Liljekonvalj. Foto: ©Björn Dahlfors

Liljekonvalj. Foto: ©Björn Dahlfors

Ladugården vid Hammarby herrgård. Foto: ©Björn Dahlfors

Ladugården vid Hammarby herrgård. Foto: ©Björn Dahlfors

Ladugården vid Hammarby herrgård. Foto: ©Björn Dahlfors.

Lupin växer längs landsvägarna som gränsar till naturreservatet. Foto: ©Björn Dahlfors

Brusande vatten, Järleån, Nora. Foto: ©Björn Dahlfors

Maskrosens fröställning. Foto: ©Björn Dahlfors

Torp vid landsvägen. Foto: ©Björn Dahlfors

Tall i solnedgång. Foto: ©Björn Dahlfors

Tall i blåtimmen. Foto: ©Björn Dahlfors